Kava giúp bạn làm việc nhóm rõ ràng và hiệu quả hơn.

Phù hợp với công ty xây dựng, tổ chức sự kiện, giáo dục, và các hoạt động quản lý tiến độ thường xuyên, Kava được xây dựng hướng đến tính đơn giản cho khách hàng.

TẦM NHÌN

Quản lý tiến độ. Quản lý cuộc sống.

Với Kava, bạn không chỉ quản lý công việc hiệu quả mà còn quản lý cuộc sống dễ dàng hơn. Từ nay không còn trễ hẹn với khách hàng, đội nhóm làm việc và bản thân nữa!

MỤC TIÊU

Đơn giản. Trực Quan. Dễ sử dụng

Kava mang đến trải nghiệm sử dụng đơn giản và giao diện thân thiện với người dùng, mang lại hiệu quả cao trong công việc và cuộc sống.

IMG_8820
Câu Hỏi Thường gặp

Kava

Quản lý tiến độ dễ dàng từ ngày hôm nay!

Scroll to Top